Συνάθροιση και παροχή
ολοκληρωμένων τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: TouristHub ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-01572 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2-ΤΠΔ: Τουρισμός Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες Συνεργαζόμενοι φορείς: NOVELTECH, Global Booking Services IKE, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» Δείτε την ιστοσελίδα του ερευνητικού έργου: TOURISTHUB

Οι διαθέσιμες σήμερα online υπηρεσίες που απευθύνονται στους επισκέπτες τουριστικών προορισμών (αναζήτη-σης/κράτησης εισιτηρίων και καταλυμάτων, ενοικίασης αυτοκινήτων, οργανωμένων εκδρομών, κλπ) προσφέρονται μεμονωμένα από ανεξάρτητους πάροχους. Συνεπώς, ο σχεδιασμός ενός πλήρους πακέτου διακοπών που να περιλαμ-βάνει λύσεις για όλες τις βασικές παραμέτρους ενός τουριστικού ταξιδιού (διαμονή, μεταφορές, περιοχές που αξίζει κανείς να επισκεφτεί, δραστηριότητες, εστίαση, κλπ) ενέχει σημαντική δυσκολία και προϋποθέτει τη χρήση πολλαπλών διαφορετικών τουριστικών/ταξιδιωτικών υπηρεσιών και online πηγών, ιδίως όταν ο επισκέπτης ενδιαφέρεται να εξερευνήσει μια ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια.

To έργο TouristHub προτείνει την ολιστική αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων μέσω της ανάπτυξης ενός οικοσυστήματος που θα παράγει υπεραξία από τη συνάθροιση και σύνθεση υπηρεσιών που παρέχουν ανεξάρτητοι «μέτοχοι» της τουριστικής αλυσίδας αξίας. Κεντρικός πυλώνας του TouristHub θα αποτελέσει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα «μίας στάσης» (‘one-stop’) που θα παρέχει μια ολοκληρωμένη σουίτα τουριστικών υπηρεσιών: (α) σχεδίαση ολοκληρωμένων, εξατομικευμένων πακέτων διακοπών που θα περιλαμβάνουν προτάσεις (με δυνατότητα κράτησης/αγοράς) για διαμονή, μεταφορές, φαγητό, δραστηριότητες, επισκέψεις σε αξιοθέατα, κλπ., (β) προώθηση προσφορών από τουριστικές επιχειρήσεις για προϊόντα/υπηρεσίες προς τουρίστες με επιλεγμένο προφίλ, όταν βρεθούν σε εγγύτητα στην επιχείρηση, (γ) δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης της λειτουργικότητας της πλατφόρμας σε διαδικτυακούς τόπους τουριστικών/ταξιδιωτικών πρακτορείων μέσω προγραμμάτων εταιρικής συνεργασίας, (δ) υποβοήθηση φορέων χάραξης πολιτικής στον τουρισμό στη λήψη αποφάσεων μέσω εργαλείων data analytics.