Άτομα με πάθος και συνέπεια στην δουλειά είναι πάντα ευπρόσδεκτα!

Α) Κρατήσεις ΕισιτηρίωνΖητείται άτομο, 25-35 ετών, που να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- Άριστη γνώση των Microsoft Office & Internet.
- Άριστη γνώση τουλάχιστον 2 ξένων γλωσσών, γραπτά και προφορικά, σε μητρικό επίπεδο
- Ενδιαφερόμαστε κυρίως για τις παρακάτω γλώσσες: Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Τούρκικα και Ιταλικά.
Επίσης
- Τριετή προϋπηρεσία σε τουριστικό γραφείο
- Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία
- Κάτοικος της ευρύτερης περιοχής Ηρακλείου Κρήτης

Β) Κρατήσεις ΞενοδοχείωνΖητείται άτομο, 25-35 ετών, που να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- Προϋπηρεσία στον τουρισμό στην Ελλάδα, σε θέσεις οργάνωσης πακέτων ειδικών μορφών και συνεδριακού τουρισμού.
- Προϋπηρεσία στις Κρατήσεις Ξενοδοχείων
- Άριστη γνώση των Microsoft Office & Internet
- Άριστη γνώση τουλάχιστον 2 ξένων γλωσσών, γραπτά και προφορικά, σε μητρικό επίπεδο
Επίσης
- Τριετή προϋπηρεσία σε τουριστικό γραφείο
- Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία
- Κάτοικος της ευρύτερης περιοχής Ηρακλείου Κρήτης

C) Web Graphic DesignerΖητείται άτομο, 25-35 ετών, που να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Άριστη γνώση: - CSS Scripting
- Adobe Photoshop
- Adobe Fireworks
- Flash Actionscript
Επίσης
- Τριετή προϋπηρεσία
- Portfolio ατομικών δημιουργιών
- Άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας
- Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία
- Κάτοικος της ευρύτερης περιοχής Ηρακλείου Κρήτης

D) Web DeveloperΖητείται άτομο, 25-35 ετών, που να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Άριστη γνώση: - IIS / Apache Webserver
- ASP / VBscript
- .NET Framework
- C#
- MsSql
- MySql
- Java
- XHTML
- JavaScript
- Dreamweaver
- Flash Actionscript

Επίσης
- Τριετή προϋπηρεσία
- Προσωπικές εργασίες / συμμετοχή σε προγράμματα
- Άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας
- Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία
- Κάτοικος της ευρύτερης περιοχής Ηρακλείου Κρήτης