ΤΡΕΝΟ ΚΑΙ ΠΛΟΙΟ
ΟΛΗ Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Για όλους εσάς που απολαμβάνετε το ταξίδι με τρένο, η Minoan Lines, η Blue Star Ferries, η Superfast Ferries, η European Sealines, η Agoudimos Lines και η Endeavor Lines ως μέλη της Διεθνούς Ένωσης Σιδηροδρόμων (UIC) συμμετέχουν ως Bonus Partners στις προσφορές, κάρτες του OΣΕ, Eurail & Interrail και σας δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τώρα το εισιτήριο του τρένου σας και στο πλοίο από Ελλάδα - Ιταλία και αντίστροφα ταξιδεύοντας δωρεάν* (σε θέση deck) ή με μειωμένες τιμές καταλόγου, πληρώνοντας μόνο τα λιμενικά τέλη, επιβάρυνση καυσίμων και διαφορές σε περίπτωση αναβάθμισης θέσεων ή ταξιδίου σε Μεσαία ή Υψηλή περίοδο.

Οι αλλαγές θέσης (upgrades) πραγματοποιούνται από τα Λιμενικά Γραφεία ή από τον Αρχιλογιστή του πλοίου μετά την επιβίβαση (φυσικά υπό την προϋπόθεση της διαθεσιμότητας θέσεων ανώτερης κατηγορίας).

Για να προμηθευτείτε κάποιο από τα παραπάνω σιδηροδρομικά εισιτήρια, μπορείτε να απευθυνθείτε στους σιδηροδρομικούς σταθμούς του ΟΣΕ ή σε κατά τόπους πρακτορεία, με τα οποία συνεργάζεται ο ΟΣΕ. Αν βρίσκεστε στο εξωτερικό, μπορείτε να προμηθευτείτε το σιδηροδρομικό σας εισιτήριο από οποιονδήποτε σιδηροδρομικό σταθμό και οποιοδήποτε συμβεβλημένο πρακτορείο στην Ευρώπη.